Quy định rõ trách nhiệm giải quyết

Bên cạnh tăng cường giám sát, theo đến cùng các kiến nghị của cử tri, đơn, thư công dân chưa được giải trình hoặc giải trình nhưng chưa đưa ra được giải pháp, lộ trình cụ thể để giải quyết, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố nghiên cứu, sớm ban hành quy định việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND, UBND thành phố; trách nhiệm phối hợp của các sở, ngành. Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và đơn, thư công dân do Thường trực HĐND thành phố chuyển đến.

Tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt

Nhiều bất lợi trong những tháng đầu năm đã làm chậm đà tăng trưởng của Hà Tĩnh, do vậy, đánh giá toàn diện, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra những quyết sách, giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ là việc cấp thiết. Cảm nhận chung trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh là tinh thần thẳng thắn, nhìn nhận vấn đề trực diện, đánh giá đúng thực chất, kể cả những kết quả chưa được như kỳ vọng...

Quyết tâm hoàn thành “mục tiêu kép”

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII đã chính thức bước vào chương trình nghị sự. Hàng loạt quyết sách được kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực, toàn diện, làm tiền đề hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong điều kiện tỉnh đang phải tập trung khắc phục khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch toàn cầu Covid-19.

Nhanh chóng đưa nền kinh tế phục hồi

Phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Yên Bái Khóa XVIII diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết tìm hướng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong đó, có các giải pháp hồi phục nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tập trung giải quyết kiến nghị thiết thực của cử tri

Qua xem xét Báo cáo giám sát kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI do Thường trực HĐND tỉnh trình tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10 sáng qua, ngày 7.7, HĐND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND tỉnh tập trung nguồn lực ưu tiên giải quyết những ý kiến, kiến nghị liên quan thiết thực đến đời sống của người dân trong tỉnh.

Bài cuối: Giảm đại biểu khối UBND và các đơn vị trực thuộc

Một thực tế đáng lưu ý hiện nay là số lượng đại biểu thực hiện quyền chất vấn chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn, chủ yếu là đại biểu chuyên trách, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu đến từ các địa phương tham gia chất vấn, tái chất vấn; đại biểu của UBND và các đoàn thể hầu như ít tham gia chất vấn, thậm chí có đại biểu không đặt câu hỏi chất vấn. Vì vậy giải pháp đầu tiên, thiết nghĩ nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần cắt giảm số lượng đại biểu dân cử thuộc khối UBND và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Giảm mức vốn huy động đóng góp cho người dân khu vực khó khăn

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22.4.2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, ngày 19.4.2018, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh. Ngày 9.12.2018, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Không chỉ có kiến thức, kinh nghiệm

Thành công và chất lượng các kỳ họp HĐND phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó kỹ năng điều hành của Thường trực HĐND giữ vị trí “nhạc trưởng”. Chủ tọa muốn điều hành phiên họp đúng hướng, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu, bên cạnh kiến thức, kinh nghiệm còn phải có bản lĩnh; biết dẫn dắt, gợi mở, nhưng cũng phải biết “ngắt mạch”, dừng đúng lúc.

Tăng cường đối thoại, gợi mở vấn đề

Các câu hỏi cần được xác minh, tổng hợp từ nhiều kênh thông tin. Việc đặt câu chất vấn ngắn gọn, đúng trọng tâm, sát tình hình thực tế, có căn cứ, địa chỉ cụ thể, nên là những vấn đề chung liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm, bức xúc đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Quá trình điều hành kỳ họp, chủ tọa xác định vấn đề, nhóm vấn đề cần tập trung điều hành linh hoạt, tăng cường đối thoại, dẫn dắt, gợi mở để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục.

Nhận diện bất cập, tìm hướng tháo gỡ

​​​​​​​Tại phiên giải trình vừa được Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức mới đây, nhiều tồn tại, bất cập trong việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được tập trung nhận diện. Trên cơ sở làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, nhiều giải pháp khắc phục, tháo gỡ đã được đề ra để hoạt động đầu tư công thực sự xứng với vai trò đầu tàu, dẫn dắt các khu vực đầu tư khác, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh thời gian tới.

Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân số, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW với mục tiêu dân số và phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, cần tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác dân số theo nhóm đối tượng và vùng dân cư; quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số, nhất là đối với nhóm cán bộ dân số chuyên trách cấp xã và cộng tác viên dân số các thôn, tổ dân phố…