3 trụ cột của phòng, chống xâm hại trẻ em

“Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”, "Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội. Ba trụ cột này nếu như không phát huy đầy đủ thì không bao giờ có thể thực hiện tốt được", Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã nhấn mạnh như vậy tại Phiên họp sáng qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về chương trình phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 20.4.2020, phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
37°С
TP. Hồ Chí Minh
27°С
TP. Hạ Long
32°С
Nha Trang
32°С
Vũng Tàu
29,2°С