Duy trì ổn định giữa đại dịch

Vượt qua tác động bất lợi của đại dịch Covid-19, tình hình thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn duy trì ổn định. Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện song hành mục tiêu: Kết hợp sản xuất kinh doanh và kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid-19.